Dzisiaj jest: 18.9.2018, imieniny: Ireny, Irminy, Stanisława

Sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Brzozowie

Dodano: miesiąc temu
Redakcja poleca!
Sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Brzozowie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzozowie Edward Sabik na dzień 30 sierpnia br. zwołał obrady LVI zwyczajnej sesji RM. Sesja rozpocznie się o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Brzozowie (I piętro), ul. Armii Krajowej 1.

Porządek obrad LVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzozowie w dniu 30 sierpnia 2018 r.

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z realizacji uchwał z poprzednich sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
5. Uwagi i wnioski do protokołów z poprzednich sesji.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) przyjęcia Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzozów na lata 2015-2020

b) uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brzozów

c) ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród za specjalnego funduszu nagród

d) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzozów

e) przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze bezprzetargowej

f) zmieniająca uchwałę Nr XLIX/471/2018 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego

g) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Brzozów na 2018 rok (projekt uchwały zostanie doręczony w dniu sesji)

7. Zapytania i interpelacje radnych.
8. Odpowiedzi na zapytania.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad LVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
Źródło: UM Brzozów
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.