Dzisiaj jest: 24.3.2019, imieniny: Gabrieli, Marka, Seweryna

Unijne miliony na gospodarkę odpadami w Krośnie

Dodano: rok temu
Redakcja poleca!
Unijne miliony na gospodarkę odpadami w Krośnie
fot.: wikipedia

W dniu 30 listopada 2017r. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, MPGK Krosno Sp. z o.o. podpisało umowę o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie 35,3 mln zł. Środki zewnętrzne pochodzą z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II - Ochrona Środowiska, Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi. Wartość całego projektu to ok. 64 mln zł.

Inwestycje realizowane będą w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie posiadającym status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), zarządzanej i eksploatowanej przez MPGK Krosno Sp. z o.o., której 100% udziałowcem jest Gmina Miasta Krosna.

Jest to inwestycja bardzo ważna dla naszego regionu. Krośnieńska instalacja obsługiwać będzie 20 Gmin zamieszkanych przez ok. 250 tys. osób. Gminy, które przystąpiły do projektu to: Brzozów, Domaradz, Haczów, Jasienica Rosielna, Chorkówka, Dukla, Iwonicz-Zdrój, Korczyna, Krościenko-Wyżne, Miejsce Piastowe, Jaśliska, Bukowsko, Komańcza, Dydnia, Rymanów, Wojaszówka, Besko, Zarszyn, Jedlicze. Gminy te zawarły porozumienia z Miastem Krosno i tym samym przekazały swoje zadania z zakresu zagospodarowania odpadów. Taka współpraca gmin była niezbędnym warunkiem dla pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Najlepsze rozwiązania w gospodarce odpadami to współdziałanie gmin i pozyskanie środków unijnych na inwestycje. Cieszę się bardzo, że w naszym regionie udało się taki projekt przygotować i jako jeden z pierwszych w kraju pozyskać dofinansowanie na jego realizację w obecnej perspektywie finansowej. Co prawda umowę o dofinansowanie tego projektu podpisała nasza Spółka ale prawdziwymi beneficjentami tej pomocy będą mieszkańcy Miasta Krosna oraz gmin, które przystąpiły do współpracy. Bardzo dziękuję wszystkim samorządowcom, którzy podjęli decyzję o przystąpieniu do naszego projektu. Bez takiej współpracy gmin nie byłoby żadnej szansy na wsparcie unijne dla takiego projektupowiedział Janusz Fic, Prezes MPGK Krosno Sp. z o.o.

Planowane zadania w ramach inwestycji

1. Modernizacja części mechanicznej – zadanie będzie miało na celu zwiększenie stopnia automatyzacji prowadzonych procesów i zwiększenie efektywności sortowania odpadów (w szczególności wydzielania odpadów celem recyklingu, oraz wydzielania komponentów paliw alternatywnych z odpadów palnych nie nadających się do recyklingu).

Przetarg na wybór Wykonawcy został już ogłoszony. Planowany termin podpisania umowy na realizację zadnia przypada na I kwartał 2018r. Okres realizacji zadania będzie wynosił 22 miesiące. Przewidywana wartość zadania wynosi 24,5 mln zł.

2.Modernizacja części biologicznej – w ramach tego zadania zostanie wybudowana nowa infrastruktura do prowadzenia procesów biologicznego przetwarzania odpadów w zamkniętych reaktorach zapewniających oczyszczanie powietrza poprocesowego w celu całkowitego wyeliminowania uciążliwości zapachowych.

Termin ogłoszenia przetargu na wybór Wykonawcy dla części biologicznej planowany jest na I kwartał 2018r. Planowany okres realizacji zadania wynosi 18 miesięcy. Przewidywana wartość zadania wynosi 26 mln zł.

3. Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów poprzez budowę nowoczesnego, samowystarczalnego energetycznie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) ze ścieżką edukacyjną oraz punktem „drugiego życia odpadu” umożliwiającym ich ponowne użycie.

Termin ogłoszenia przetargu na wybór Wykonawcy PSZOK planowany jest na I kwartał 2018r. Planowany okres realizacji zadania wynosi 12 miesięcy. Przewidywana wartość zadania wynosi 4,9 mln zł.

4. Zakup niezbędnych maszyn i urządzeń do obsługi poszczególnych części instalacji. Przewidywana wartość zadania wynosi 7,4 mln zł brutto.


Efekty realizacji inwestycji

1. Ukierunkowanie instalacji na maksymalizowanie odzysku i ponowne użycie odpadów.

W kolejnych latach wymagania w zakresie poziomów odzysku i recyklingu, za osiągnięcie których odpowiadają Gminy, rosną lawinowo. Budowa zaawansowanej technologicznie instalacji w Krośnie ukierunkowanej na maksymalizowanie odzysku w połączeniu z intensyfikacją selektywnej zbiórki odpadów „u źródła” oraz ścisła współpraca Gmin i MPGK Krosno pozwolą wypełnić nałożone na Gminy obowiązki w zakresie ponownego odzysku i recyklingu. Dzięki temu Gminy unikną kar finansowych za brak wypełnienia prawa unijnego i krajowego.

2. Niższe ceny za odpady komunalne.

Beneficjentami uzyskanej przez MPGK Krosno dotacji będą Mieszkańcy Gmin Regionu, które zawarły porozumienia międzygminne. Dotacja wpłynie bowiem na obniżenie kosztów zagospodarowania odpadów i dzięki temu opłaty za zagospodarowanie odpadów ponoszone przez mieszkańców również będą niższe. Mieszkańcy gmin, które nie podpisały porozumienia międzygminnego, nie będą mogli liczyć na obniżenie cen z tytułu dotacji, gdyż nie pozwalają na to obowiązujące przepisy.

3. Brak uciążliwości zapachowych wokół Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie.

Znaczne środki finansowe zostaną przeznaczone na inwestycje, które zapewnią prowadzenie procesów przetwarzania odpadów w zamkniętych obiektach i reaktorach z oczyszczaniem powietrza po tych procesach za pomocą biofiltrów. To wpłynie na wyeliminowanie uciążliwości zapachowych.

Inżynierem Kontraktu będzie firma SAFEGE Oddział w Polsce.
Źródło: Materiały nadesłane
Komentarze
Brak komentarzy do wyświetlenia!
Dodaj komentarz
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.