Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

LXXI nadzwyczajna sesja. Środki finansowe na zabytki [ZDJĘCIA]

Dodano: 8 miesięcy temu
Redakcja poleca!
LXXI nadzwyczajna sesja. Środki finansowe na zabytki [ZDJĘCIA]

W dniu 27 listopada br. w Urzędzie Miejskim w Brzozowie odbyła się LXXI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej. W obradach, oprócz radnych uczestniczyli: Burmistrz Brzozowa Szymon Stapiński, Sekretarz Gminy Brzozów Waldemar Och, Skarbnik Gminy Brzozów Anna Konieczna, naczelnicy i kierownicy a także sołtysi oraz przewodniczący osiedli.

Radni podjęli uchwały w sprawach: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu oraz wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na mienie komunalne Gminy Brzozów. Ponadto dokonali zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych w Brzozowie oraz nadania jej statutu. Radni przyjęli również program osłonowy Gminy Brzozów ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 oraz podwyższyli kryterium dochodowe uprawniające do korzystania.

Rada zadecydowała też o udzieleniu dotacji z budżetu gminy Brzozów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków w latach 2024, 2025, 2026 w ramach programu Rządowy Program Odbudowy Zabytków dla
 
  • Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzozowie,
  • Towarzystwa Jezusowego Dom Zakonny Stara Wieś
  • Parafii Rzymskokatolickiej w Przysietnicy
  • Parafii Rzymskokatolickiej w Brzozowie
  • Parafii Rzymskokatolickiej w Humniskach
oraz zaciągnięcie zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2023 dla ww. zabytków.

Ponadto radni podjęli uchwały dot. udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego oraz zaciągnięcia zobowiązania na 2024 rok na budowę placu zabaw oraz opracowanie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Brzozów 1/2023. Ostatnie dwie uchwały dotyczyły spraw finansowanych: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzozów na lata 2023 – 2038 i wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Brzozów na rok 2023.

Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzozowie Dorota Kamińska, zadecydowała o zakończeniu sesji.
Źródło: UM Brzozów