Dzisiaj jest: 27.9.2022, imieniny: Damiana, Mirabeli, Wincentego

Radna Dorota Kamińska nowym Przewodniczącym Rady Miejskiej [ZDJĘCIA]

Dodano: 3 lata temu
Redakcja poleca!
Radna Dorota Kamińska nowym Przewodniczącym Rady Miejskiej [ZDJĘCIA]

Dorota Kamińska – dotychczasowa Radna Rady Miejskiej w Brzozowie oraz Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w wyniku tajnego głosowania, nad przebiegiem którego czuwała Komisja Skrutacyjna obradującą pod przewodnictwem Krzysztofa Bednarczyka, przy szesnastu głosach za oraz dwóch przeciw została wybrana nowym Przewodniczącym Rady Miejskiej w Brzozowie. Pozostałymi członkami trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej zostali wybrani Radni: Urszula Tesznar oraz Kazimierz Tympalski.

W wyniku obecności osiemnastu  radnych obrady prawomocnej XIII sesji zwyczajnej zapoczątkowało otwarcie sesji przez Kazimierza Zajdla – Zastępcę Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz przedstawienie porządku obrad. W związku z brakiem uwag i wniosków do protokołu z poprzedniej sesji w  dalszej części Radni wysłuchali sprawozdania  z realizacji uchwał z poprzedniej sesji oraz sprawozdania Burmistrza Brzozowa  z działalności w okresie międzysesyjnym.

Podczas XIII sesji zwyczajnej Rady Miejskiej została podjęta ponadto jednogłośnie uchwała  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży   w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność gminy Brzozów przedstawiona przez Naczelnika Piotra Zgłobickiego oraz uchwała w sprawie  zmiany uchwały własnej w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pt. „Program rozwoju edukacji w gminie Brzozów” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 zaprezentowana przez Katarzyną Majdosz – Skarbnika Gminy Brzozów.


Kolejne trzy projekty uchwał dotyczących: uchylenia uchwały własnej  z dnia 28 lutego br., w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego, udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego oraz wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Brzozów na 2019 rok przybliżyła Radnym Skarbnik Katarzyna Majdosz.
 


Sesję zakończyły  uwzględnione  w pkt. 7 porządku obrad wolne wnioski, na wstępie których Dorota Kamińska – Przewodnicząca Rady Miejskiej  w imieniu całej Rady złożyła na ręce Radnych: Daniela Boronia oraz Kazimierza Zajdla słowa podziękowania za dotychczasowe prowadzenie obrad Rady Miejskiej zapraszając jednocześnie wszystkich Radnych i Sołtysów do owocnej współpracy na rzecz gminy Brzozów. Wolne wnioski zakończyły liczne pytania Radnych, Sołtysów oraz Przewodniczących Osiedli na które odpowiedzi udzielał Burmistrz Brzozowa –Szymon Stapiński, Zastępca Burmistrza – Przemysław Leń, Naczelnicy Wydziałów oraz  Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych Gminy Brzozów.
Źródło: UM Brzozów / RAVF
Komentarze
Brak komentarzy do wyświetlenia!
Dodaj komentarz
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.