Dzisiaj jest: 18.4.2024, imieniny: Apoloniusza, Bogusławy, Gościsławy

LXXIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Brzozowie

Dodano: 2 miesiące temu
Redakcja poleca!
LXXIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Brzozowie

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzozowie Pani Dorota Kamińska zwołała na dzień 1 marca (piątek) br. LXXIV zwyczajną sesję Rady Miejskiej. Sesja odbędzie się o godz. 10:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzozowie (I piętro, p. 117), ul. Armii Krajowej 1.

Porządek obrad LXXIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzozowie w dniu 1 marca 2024 r.
 
 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Uwagi i wnioski do protokołów z ostatnich sesji.
 4. Sprawozdanie z realizacji uchwał z poprzednich sesji.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Brzozów,
  2. powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników
   do sądów powszechnych na kadencję 2024 – 2027,
  3. przyjęcia sołectwa Grabownica Starzeńska do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021 – 2025,
  4. przyjęcia od Powiatu Brzozowskiego zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągach dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Brzozów,
  5. określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze sąsiedzkie i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
  6. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego,
  7. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzozów na lata 2024 – 2038,
  8. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Brzozów na rok 2024,
  9. zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,
  10. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na mienie komunalne Gminy Brzozów,
  11. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze bezprzetargowej (działka nr 1727/23 położona w Brzozowie),
  12. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze bezprzetargowej (działka nr 1727/24 położona w Brzozowie),
  13. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze bezprzetargowej (działka nr 1727/25 położona w Brzozowie),
  14. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze bezprzetargowej (działka nr 1727/26 położona w Brzozowie),
  15. petycji mieszkańców miejscowości Grabownica Starzeńska, Humnisk i innych miejscowości oraz pracowników zakładu Grabo przeciwko wyznaczeniu obszaru i granic „nowej” aglomeracji Brzozów poprzez połączenie dotychczasowych aglomeracji Grabownica Starzeńska i aglomeracji Brzozów oraz przeciwko budowie nowej oczyszczalni ścieków na terenie miejscowości Grabownica Starzeńska.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad LXXIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
 
Projekty uchwał do pobrania BIP >>>link<<<

Transmisja z obrad sesji dostępna będzie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brzozowie w zakładce: ,,OBRADY RADY MIEJSKIEJ’’/ na skróty/.


 
Biuro Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Brzozowie