Dzisiaj jest: 27.9.2022, imieniny: Damiana, Mirabeli, Wincentego

Brzozów

1 105 106 107 219

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 r.
Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 r.
 • Wybory w niedzielę. Podczas głosowania zostanie wyłonionych 100 senatorów oraz 460 posłów. Zapytaliśmy mieszkańców gminy Brzozów czy pójdą do urn 13 października oraz czy wiedzą już na kogo zagłosują? Zobacz materiał filmowy.
 • Urząd Miejski w Brzozowie, Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa informuje, że mieszkańcy gminy Brzozów mogą nieodpłatnie dostarczyć meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się przy ul. Legionistów 10 w Brzozowie w dniach:
 • Grupa Dobra Myśl, stowarzyszenie z Grabownicy Starzeńskiej, zakończyła realizowany od sierpnia br. projekt pod nazwą „Smakołyki Dobrej Myśli”. Finałem inicjatywy stał się Piknik Społeczników, który 6 października zgromadził w sali grabownickiej OSP około 100 zaprzyjaźnionych społeczników z Powiatu Brzozowskiego, Sanoka oraz Gminy Zarszyn. Do organizacji spotkania przyłączyła się po sąsiedzku...
 • W dniu 9 października Burmistrz Gminy Brzozów – Szymon Stapiński i Skarbnik Gminy Brzozów – Katarzyna Majdosz podpisali w Ministerstwie Sprawiedliwości umowę na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz...
 • W dniu 9 października br., w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie zostały uroczyście wręczone przedstawicielom jednostek OSP z powiatu Brzozowskiego promesy i podpisane umowy na realizację zadania publicznego pn. „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” (5 000 zł).
 • Światowa Federacja Zdrowia Psychicznego działająca od 1948 roku ustanowiła dzień 10 października Światowym Dniem Zdrowia Psychicznego, z inicjatywy sekretarza generalnego organizacji Richarda Huntera – pierwsze obchody odbyły się w 1992 roku. Jego celem jest zwrócenie uwagi na dbałość o zdrowie psychiczne, pomoc osobom chorym z naszego otoczenia, ulepszania opieki medycznej nad chorymi psychicznie...
 • Ogólnopolska, V Noc Bibliotek odbyła się 5 października pod hasłem ,,Znajdźmy wspólny język”. W tegorocznej edycji wzięło udział 1761 bibliotek. Akcja naszego nocnego spotkania rozgrywała się w Bibliotece Publicznej i Bibliotece Szkolnej.
 • Urząd Miejski w Brzozowie informuje, że w związku ze Świętem Edukacji Narodowej – przypadającym na dzień 14 października br., /tj. poniedziałek/ filie Zespołu Świetlic Środowiskowych w Brzozowie /Przysietnica, Brzozów, Humniska Skrzyżowanie oraz Humniska Duża Strona/ czynne będą w tym dniu od godz: 8:00 do 16:00. Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci.
 • Na podstawie § 21 ust. 2 pkt 1 Statutu Osiedla Nr 1 i Nr 2 w Brzozowie uchwalonego uchwałą Nr VI/35/2007i VI/36/2007 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 14 marca 2007 r. Zarząd Osiedla Nr 1 i Nr 2 w Brzozowie zwołuje zebranie mieszkańców miasta, które odbędzie się w dniu 15 października 2019 r. tj. wtorek o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzozowie ul. Armii Krajowej 1.
 • Wczoraj w Jasienicy Rosielnej odbyła się konferencja „Senior - bezpieczeństwo, profilaktyka, interwencja, pomoc”. Jej podstawowym celem było podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób starszych poprzez podniesienie ich świadomości. W spotkaniu aktywnie uczestniczyli również brzozowscy policjanci.
 • W dniu 5 października 2019r. w sali kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie zostały podpisane umowy dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie reprezentowanym przez Pana Adama Skibę Prezesa Zarządu i Pana Bogusława Kidę Z-cę Prezesa Zarządu a przedstawicielami jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Humniskach, Grabownicy Starzeńskiej,...
 • 4 września w biurze poselskim posła na Sejm Adama Śnieżka odbyła się prezentacja dotycząca budowy Sieci Kolejowej związanej z Centralnym Portem Komunikacyjnym opartej o tzw. „szprychy” prowadzące do wszystkich dużych miast wojewódzkich. Końcówki tej sieci mają skomunikować najbardziej odległe zakątki Polski z CPK. Dla Powiatu Brzozowskiego jest to bardzo ważne gdyż 12 września odbyły się już...
 • Małżonkowie – Jubilaci diamentowych i złotych godów swoją obecnością na uroczystości zorganizowanej w dniu 2 października 2019 r. mogli pochwalić się stażem, który jest honorowany medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznawanymi przez prezydenta RP.
 • Wybory do sejmu i senatu odbędą się już 13 października. Osoby z niepełnosprawnością mają szereg udogodnień, muszą jednak trzymać się terminów. Jednym z nich jest głosowanie korespondencyjne, termin zgłaszania do komisarza wyborczego upłynął 30 września. Natomiast do 4 października można zgłosić chęć głosowania przez pełnomocnika.
 • 29 września obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Z tej okazji w Oddziale dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzozowie od piątku do wtorku odbywały się spotkania czytelnicze, popularyzujące wśród dzieci zamiłowanie do książek.
 • Miasto Dębica, Stowarzyszenie Oświaty i Wychowania z Wrocławia, Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Okręg Tarnów – Środowisko 5. Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej w Dębicy, w 80. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego, zapraszają do udziału w konkursie historycznym „Chcieliśmy wolnej Polski” adresowanym do młodzieży z...
 • W związku z pismem otrzymanym z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie zamieszczamy w poniższym linku ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące szkód w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem w roku bieżącym suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych oraz powodzi. Producenci rolni u których w gospodarstwach wystąpiły w/w szkody mogą składać...
 • W dniu 30 września br., na XVI sesji zwyczajnej obradowała Rada Miejska w Brzozowie pod przewodnictwem Doroty Kamińskiej – Przewodniczącej Rady. Po otwarciu sesji, stwierdzeniu prawomocności obrad oraz przedstawieniu jej porządku Radni wysłuchali sprawozdania z realizacji uchwał z poprzedniej sesji oraz sprawozdania Burmistrza Brzozowa z działalności w okresie międzysesyjnym, które...
 • Już dzisiaj wrócił do podziału bojowego po kapitalnym remoncie samochód pożarniczy STAR 266 należący do OSP Grabownica Starzeńska. Strażacy OSP na zadanie pn.: „Dofinansowanie naprawy samochodu pożarniczego marki Star 266 dla OSP Grabownica Starzeńska”, otrzymali dotację w kwocie 13 000 zł od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do pozyskania...

1 105 106 107 219