Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

XLVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Brzozowie

Dodano: 2 lata temu
Redakcja poleca!
XLVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w BrzozowiePorządek obrad XLVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzozowie w dniu 1 marca 2022 r.
 
 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Uwagi i wnioski do protokołów z ostatnich sesji.
 4. Sprawozdanie z realizacji uchwał z poprzednich sesji.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z działalności doraźnej komisji do opracowania projektów statutów sołectw w Gminie Brzozów.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu (działka nr 30/3 położona w Brzozowie),
  2. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu (działka nr 2563 położona w Starej Wsi),
  3. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu (działka nr 3890 położona w Starej Wsi),
  4. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu (działka nr 3894 położona w Starej Wsi),
  5. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu (działka nr 3905 położona w Starej Wsi),
  6. przeznaczenia do sprzedaży udziału w nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Brzozów w drodze przetargu (działka nr 280 położona w Turzym Polu),
  7. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze bezprzetargowej (działka nr 75/85 położona w Brzozowie),
  8. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na mienie komunalne Gminy Brzozów (działka nr 413/1 położona w Brzozowie),
  9. zamiany nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brzozów (działka nr 1530/2 położona w Brzozowie za działkę nr 1527/2 położoną w Brzozowie),
  10. wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na terenie Gminy Brzozów,
  11. udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego,
  12. zmiany uchwały nr XLVIII/465/2022 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego,
  13. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Brzozów na rok 2022,
  14. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzozów na lata 2022 – 2049,
  15. przystąpienia Gminy Brzozów do realizacji Programu osłonowego ,,Korpus Wsparcia Seniorów’’ na rok 2022, finansowanego z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19,
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad XLVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
Projekty uchwał do pobrania BIP  >>>link<<<