Dzisiaj jest: 21.8.2019, imieniny: Franciszka, Kazimiery, Ruty

KRUS informuje

Dodano: 6 miesięcy temu
Redakcja poleca!
KRUS informuje

Szanowni Państwo, od dnia 1 marca 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym. Świadczenie przyznawane będzie na warunkach określonych w tej ustawie osobom, które wychowały co najmniej czworo dzieci.

Rolnik, małżonek rolnika lub domownik, któremu ustalono prawo do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego:
  • jest zobowiązany zgłosić do KRUS fakt ustalenia prawa do wyżej wymienionego świadczenia w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji w przedmiotowej sprawie,
  • nie spełnia przesłanek do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie.
Niemniej osoba, której ustalono prawo do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego może podlegać na wniosek:
  • ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w KRUS, do uzyskania 25-letniego okresu niezbędnego do przyznania świadczenia emerytalnego w Kasie,
  • ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu w zakresie ograniczonym do świadczeń z tytułu wypadku przy pracy rolniczej, jeśli prowadzi nadal działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym.
Wniosek o objęcie wyżej wymienionym/i ubezpieczeniem/ubezpieczeniami należy złożyć w jednostce organizacyjnej Kasy, właściwej dla miejsca prowadzenia działalności rolniczej.


Objęcie ubezpieczeniem na wniosek następuje od dnia wskazanego we wniosku o objęcie ubezpieczeniem, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został złożony Kasie.

Informacje dotyczące wysokości i terminu opłacania składek na ww. ubezpieczenia dostępne są na stronie internetowej Kasy.

Szczegółowych informacji w zakresie obejmowania ubezpieczeniem osób pobierających rodzicielskie świadczenie uzupełniające do uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia, udzielają jednostki organizacyjne KRUS.

Baza teleadresowa jednostek dostępna jest na stronie internetowej KRUS pod adresem: www.krus.gov.pl.

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. z 2019 r. poz. 303),
  2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 299).
Źródło: GM Jasienica Rosielna
Komentarze
Brak komentarzy do wyświetlenia!
Dodaj komentarz
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.