Dzisiaj jest: 1.3.2024, imieniny: Albina, Antoniny, Radosławy

Niepełnosprawność przeszkodą w edukacji? Na pewno nie w PWSZ Sanok!

Dodano: 9 lat temu
Redakcja poleca!
Niepełnosprawność przeszkodą w edukacji? Na pewno nie w PWSZ Sanok!

Od kilku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sanoku studenci niepełnosprawni mają zapewnioną pomoc i udogodnienia, mające ułatwić im zdobywanie wiedzy. Strategia uczelni w tym zakresie ma na celu wyrównywanie różnic między pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi studentami we wszystkich przejawach życia studenckiego. Także tworzenie szans na takie funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w środowisku, by umożliwić ich pełną integrację.

Student niepełnosprawny w PWSZ Sanok może liczyć na:
 • indywidualne podejście do każdego problemu i pomoc w ich rozwiązaniu;
 • dodatkowe kursy języków obcych i informatycznych;
 • szkolenie zawodowe „Mój start na rynku pracy”;
 • pomoc w kontaktach z pracownikami naukowymi Uczelni;
 • pomoc psychologa – konsultacje indywidualne;
 • zaliczenia i egzaminy w formie alternatywnej;
 • wypożyczenie laptopów i drukarek;
 • stanowisko internetowe w Bibliotece PWSZ z możliwością kopiowania materiałów dydaktycznych;
 • pomoc asystenta transportowego;
 • pomoc asystenta do sporządzania notatek dydaktycznych;
 • pomoc finansową w zakupie materiałów umożliwiających naukę;
 • pomoc materialną – stypendium specjalne dla osoby niepełnosprawnej.

Osoby niewidome i niedowidzące mogą korzystać z Internetu z pomocą mechanizmu powiększającego czcionkę, a te z nadwrażliwością na kolory – z wersji tekstowej serwisu PWSZ lub przeglądać te strony po przełączeniu wersji graficznej na opcję wysokiego kontrastu. Dla studentów z zaburzeniami wzroku i słuchu zainstalowany został program komputerowy Lunar Plus z innowacyjną funkcją powiększania i udźwiękowienia, które umożliwiają osobom słabowidzącym i niedosłyszącym korzystanie z komputera z większą wygodą i wydajnością. Studentom niepełnosprawnym ruchowo pomagać w poruszaniu się na terenie uczelni, a także dowozić na zajęcia dydaktyczne może asystent transportowy.


Niepełnosprawnym studentom uczelni zapewnia się odpowiednie warunki odbywania i zaliczania zajęć, w zależności od stopnia niepełnosprawności. Dodatkowo specjalnie dla tej grupy studentów organizowane są szkolenia z przedstawicielami PCPR, ZUS, MOPS, obozy szkoleniowo-integracyjne; imprezy o charakterze integracyjnym np.: ogniska, spotkanie wigilijne, karaoke.
 
Masz pytania? Skontaktuj się z Pełnomocnikiem Rektora PWSZ ds. studentów niepełnosprawnych: tel. (013) 46 55 978, osobysprawne2@pwsz-sanok.edu.pl
Źródło: Materiały nadesłane