Dzisiaj jest: 27.1.2023, imieniny: Anieli, Juliana, Przemysława

Przyjazna energia od terytorialsów [ZDJĘCIA]

Dodano: 2 miesiące temu
Redakcja poleca!
Przyjazna energia od terytorialsów [ZDJĘCIA]

Terytorialsi w ramach operacji pk. „Przyjazna Energia-22” ćwiczą zasilanie miejscowości w energię elektryczną na wypadek wystąpienia przerwy w dostawie prądu. Szkolenie jest odpowiedzią na nowe zadania, jakie zostały nałożone na Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej Ustawą o obronie Ojczyzny.

24 listopada br. żołnierze 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej rozpoczęli szkolenia z administracją publiczną w ramach ćwiczeń pk. „Przyjazna Energia-22”. Podkarpaccy terytorialsi wykorzystują kontenerowe elektrownie polowe (KEP) pod okiem specjalistów z zakresu energii elektrycznej w Ustrzykach Dolnych. To już kolejne tego typu ćwiczenia, które przygotowują żołnierzy WOT do realizacji misji formacji -obrony i wsparcia lokalnych społeczności.

W pierwszej kolejności szkolenia odbywają się w rejonach, które są najbardziej zagrożone prawdopodobieństwem wystąpienia długotrwałych przerw w dostępie do energii elektrycznej. Wspólne ćwiczenia epizodyczne żołnierzy WOT pk. „Przyjazna Energia-22” z zakładami energetycznymi nie mają na celu zastępowania firm w ich zasadniczych zadaniach statutowych.

Terytorialsi szkolą się i nabierają doświadczeń od specjalistów, którzy posiadają ogromną wiedzę w zakresie energetyki i działań na wypadek sytuacji kryzysowych. Ćwiczenia mają na celu sprawdzić zdolności osobowe i sprzętowe do niesienia wsparcia społeczności lokalnych, na wypadek przerwy w dostawie energii. Ich celem jest również wymiana doświadczeń.
 
***

Z dniem wejścia w życie Ustawy o obronie Ojczyzny zadania przeciwkryzysowe nabrały nowego wymiaru. Wojskom Obrony Terytorialnej została powierzona niemilitarna część zadań zarządzania kryzysowego w resorcie obrony narodowej. Dowódca WOT gen. broni Wiesław KUKUŁA został Szefem Centrum Zarządzania Kryzysowego MON, a poszczególni dowódcy brygad OT stali się doradcami Wojewodów w zakresie koordynacji i realizacji wsparcia z ramienia wojska.

Kontenerowa Elektrownia Polowa KEP-900 składa się z trzech zespołów spalinowo- elektrycznych o mocy 2 x 250 KW i 1 x 400 kW. Elementy mogą działać połączone razem, ale w przypadku mniejszego zapotrzebowania dostawy energii również osobno. Do ich obsługi są delegowani żołnierze, którzy ukończyli specjalistyczne kursy i posiadają uprawnienia SEP. Co ważne pod nadzorem doświadczonych operatorów elektrownia może działać nieprzerwanie przez tygodnie, a nawet miesiące.